Ruční těžba pískovce a jeho zpracování

Příběh lomu Krákorka

Těžba deskovitého světlého pískovce zde začala už ve 13. století. Písemné zmínky zaznamenaly, že v roce 1633 se v Panském lomu, dnešní Krákorce, lámaly stavební dlaždice pro náchodský zámek. Historie tohoto lomu je však mnohem delší, o čemž svědčí nedaleký hrad Vízmburk. Lom se zapsal do dějin české paleontologie prvním objevem stop dinosaura na našem území. O Krákorce psal i Karel Čapek - Případ s Hejkalem z Devatera pohádek - "Tomu už je taky hezkých pár let, co v lese na Krákorce se zdržoval Hejkal“. Zdejší pískovec je již od dob gotiky nejpoužívanější stavební kámen v českých zemích.

I dnes pokračujeme v tradičním způsobu ručního dobývání deskovitých pískovců

I dnes pokračujeme v tradičním způsobu ručního dobývání deskovitých pískovců

Dobová fotografie lamačů deskovitých pískovců

Dobová fotografie lamačů deskovitých pískovců

Průběh těžby z počátku 20. století

Průběh těžby z počátku 20. století

Ve 13. století byl z „našeho“ pískovce postaven hrad Vízmburk

Ve 13. století byl z „našeho“ pískovce postaven hrad Vízmburk

Ruční těžba pískovce

Na začátku se navrtají jednotlivé etáže pískovcových lavic a pomocí nevýbušné rozpínavé hmoty Cevamit se oddělí od okolní masy. Ustálená šířka pásu kamene je 55 cm. Potom už přichází ke slovu tradiční ruční práce, vyzkoušená ve zdejším lomu po celá staletí; nastupují klínky, majzlíky, pajsry, palice, kladívka a různé dřevěné pomůcky. Každý chlap má za roky práce v lomu skálu důkladně načtenou, nachází vodorovné spáry a po naklínování je odtahuje na místo zpracování. Sekáčem nebo palicí pak dělí pískovcový pás napříč podle požadované velikosti desek.

Ruční zpracování pískovce

Takto vzniklý polotovar – desky – se dále dělí a třídí podle tlouštěk, plošného rozsahu a tvaru. Plné palety jdou na další ruční úpravu. Zatímco v minulosti produkoval lom jen plošné desky čtvercového nebo obdélníkového tvaru, případně schody a další výrobky podle mocnosti vrstev, dnes činí plnou polovinu produkce zdivo. Na konstrukci o síle 15 cm je třeba každý vhodný kámen osekat, zatímco nesekatelné kameny se bez dalších úprav použijí na suché zídky. Nejlepší kameny se upravují pro účely tzv. kamuflace fasád; na pohled pak vypadají jako 15 cm masiv, ale ve skutečnosti mají tloušťku 2-3 nebo 5-7 cm.

Ruční výroba desek z vytěžených polotovarů

Ruční výroba desek z vytěžených polotovarů

Možná podoba dinosaura z Krákorky

Možná podoba dinosaura z Krákorky

Šlépěj dinosaura na vrstevní ploše

Šlépěj dinosaura na vrstevní ploše

Dinosaurus z „Krákorky“

Dinosaurus z „Krákorky“ žil pravděpodobně v období svrchního triasu, před více než 200 miliony let. Tříprstá stopa měří 14 cm na délku a 18 cm na šířku. Dinosaurus, který ji kdysi otiskl do povrchu mořského dna, měřil asi 3 metry na délku. Objev byl učiněn pracovníky lomu, kteří na jedné z odlomených desek podivnou stopu objevili. Na nález upozornili paleontology z Českého geologického ústavu, kteří později identifikovali fosílii jako otisk stopy teropodního dinosaura. Objev je významný tím, že jde o vůbec první průkazný doklad o přítomnosti dinosaurů v našich dnešních geografických hranicích.

Montáž a úpravy

Zákazníkům doporučujeme si udělat základní přehled o produktech a ceně na webových stránkách. Poté by mohl následovat osobní kontakt – u zákazníka nebo např. v našem showroomu s aplikacemi produktů Krákorky v Červeném Kostelci spojený s návštěvou lomu. Při této schůzce mohou být plně naformulovány požadavky zákazníka a vypracována kompletní cenová a termínová nabídka. Pokud si zákazník přeje, firma zajistí vlastní dovoz materiálu na stavbu a montáž produktů z pískovce na stavbě našimi vlastními kameníky. Velmi doporučujeme uvedený postup.

více informací

Ukázky realizací z pískovce

Za dobu trvání současné firmy byly provedeny stovky a tisíce úspěšných realizací na stavbách po celé ČR. Zde je prezentována jen jejich malá část, lze smutně konstatovat, že řada VIP klientů si nepřeje zobrazování jejich obydlí, které jsou dnešními nejvýznamnějšími realizacemi z Krákorky. Můžeme uvést, že použití zdejších pískovců je ve všech segmentech staveb, avšak základní využití triasového pískovce z Krákorky je v zahradní architektuře. Firma v této oblasti úspěšně spolupracuje s architektem Drahoslavem Šonským. Ten je přírodnímu kameni příznivě nakloněn – a Krákorka zase svému kameni rozumí. Na konci procesu od prvního náčrtu architektovy představy po výslednou realizaci je pak spokojený zákazník.

více informací