Krákorka - Lom světlého pískovce

Světlý pískovec

Světlé pískovce z lomu firmy Krákorka jsou jedinečnými stavebními materiály. Jedinečnost, na rozdíl od jiných pískovců, spočívá v přirozené odlučnosti jednotlivých vrstev - desek, kde každá z jednotlivých vrstev je „utvořena“ otiskem triasového mořského dna, tzv. přírodní vrstvou. Aby byla uchována tato jedinečnost, tak jsou pískovcové desky z Krákorky těženy a opracovávány ručně, starými kamenickými postupy. Řemeslná zručnost kameníků předávaná po staletí dotváří unikátnost pískovcového produktu, který byl proto vždy používán na nejprestižnějších stavbách minulosti i současné moderní architektury.

Hraněné desky, připravené k prodeji či dalšímu zpracování

Hraněné desky, připravené k prodeji či dalšímu zpracování

Speciální probarvený obklad

Speciální probarvený obklad

Atypické povrchy vytvořené výhradně přírodou

Atypické povrchy vytvořené výhradně přírodou

Paletovaný základní materiál připravený k prodeji

Paletovaný základní materiál připravený k prodeji

Technické informace

Triasový pískovec z lomu Krákorka je velmi kvalitní stavební materiál, což dokazují i jeho ukazatele z výsledků atestů, například měrná hmotnost dosahuje 2480 kg/m3, pevnost v tlaku 91 MPa a nebo velmi nízká nasákavost 2,53 %. V každém odděleném pásu pískovce je vždy několik přírodních vrstev, postupně navrstvených na sobě v tloušťce od 1 do 25 centimetrů. Na základě výsledků provedených atestačních zkoušek světlé pískovce z lomu Krákorka vyhovují požadavkům harmonizovaných českých technických norem a předpisům.

zobrazit atest

Jedinečnost a charakter kamene z Krákorky

Pískovec z Krákorky je etalon, prémiový produkt. Krákorka má výhodu v jedinečnosti produktu, jeho odlišnosti od ostatních pískovců, což je hodnota, kterou vyhledávají a oceňují nároční zákazníci. V čem tkví prémiovost a odlišnost produktu?

  1. staletá tradice těžby triasového kamene pro dekorační stavební účely
  2. unikátní vzhled přírodních ploch vrstevnatosti (reliéf dna triasového moře)
  3. ruční těžba a ruční odlamování kamene podél vrstevních ploch (hand made)
  4. aplikace na nejprestižnějších stavbách minulosti i současnosti
  5. montáž na míru vlastními kameníky
Dělení na deskoviny z těženého polotovaru

Dělení na deskoviny z těženého polotovaru

Upravený materiál dle zadání a potřeby zákazníků

Upravený materiál dle zadání a potřeby zákazníků

Použití pískovce

Využívá se přírodní vrstevnatosti materiálu. Rozmanitost vrstev a dobré parametry pískovce podmiňují jeho velké využití v zahradní i stavební architektuře. Nejslabší vrstvy (do tl. 3 cm) se hodí na obklady samonosné, vrstvy středně silné ( tl. 3-12 cm) na obklady předvěšené a dlažby až po únosnost nákladních automobilů, vrstvy silné (tl. 12-25 cm) na schodoviny, překlady apod. materiál je dále tříděn podle formátu na pravidelný - deskoviny a nepravidelný - lomový kámen (divočina), což dává možnost výběru v každém druhu použití.

Červený pískovec

Charakter červeného pískovce

Červené blokovité pískovce z lomu Lány jsou permského stáří a geologicky patří k nejsvrchnější části havlovických vrstev trutnovského souvrství. Vyznačují se růžovou až sytě červenou barvou s jemnou až střední zrnitostní skladbou, nejsou vrstevnaté, ale kusově blokovité. Těží se odpalem a odstřelené bloky jsou upravovány diamantovou pilou do potřebných tvarů. Tyto silně ulehlé prvohorní červené pískovce jsou pevné, s dobrou odolností proti vlivu povětrnosti a kyselin. Na základě výsledků provedených atestačních zkoušek červené pískovce z lomu Lány vyhovují požadavkům harmonizovaných českých technických norem a předpisům.

více informací

Jedinečnost vzhledu kamene

Jeho barva z něj činí vzácný, málo dostupný produkt, který se odlišuje od většiny produkce českých pískovců. Nejedná se o masovou, ale téměř výhradně zakázkovou výrobu, kdy kameníci hledají nejprve v lomu polohy vhodné k odtěžení pro její zhmotnění v konkrétní kamenický výrobek.

více informací