Montáže pískovce a jeho úpravy

Proč zvolit montáž od kameníků z Krákorky?

Vzhledem k jedinečnosti pískovce z lomu v Červeném Kostelci nabízíme zákazníkům, kteří si náš pískovec vyberou, nejen unikátní materiál, ale i kompletní servis. Zvolený typ kamene vytěžíme, opracujeme, přivezeme a profesionálně umístíme. Tento postup doporučujeme a zároveň tím také garantujeme správné provedení veškerých montážních prací a postupů. Díky staletým zkušenostem dnes můžeme nabídnout vše od návrhu až po realizaci. Při využití služeb jiného dodavatele realizačních prací, je velmi důležité dbát pokynů uvedených na našich internetových stránkách www.krakorka.cz.

„Románská dlažba“ z atriových desek ukládaná do maltového lože

„Románská dlažba“ z atriových desek ukládaná do maltového lože

Úprava masívního schodu před vlastní montáží

Úprava masívního schodu před vlastní montáží

Kompletní dílo z produktové řady Krákorka

Kompletní dílo z produktové řady Krákorka

Opěrná zídka z pískovce, se zadní betonovou stěnou s přeložením krycí deskou - záklopem

Opěrná zídka z pískovce, se zadní betonovou stěnou s přeložením krycí deskou - záklopem

Návod montáže

Vážení zákazníci, vybrali jste si jedinečný triasový pískovec z lokality Krákorka u Červeného Kostelce. Jedinečnost mezi ostatními pískovci spočívá v přirozené odlučnosti jednotlivých vrstev-desek tloušťky 1 – 20 cm. Téměř každá z jednotlivých vrstev je „utvořena“ přírodou, tzv. přírodní vrstva, která se vyznačuje zatažením povrchu-glazurou, vrstvou zataženou jílovitokaolinitým pojivem. Na základě rozšíření prodejů tohoto pískovce, jeho jedinečnosti a mnohdy neznalosti jeho vlastností a tím i jeho správné montáže, dovolujeme si následně uvést několik důležitých rad a návodů.

návod montáže

Kompletní dodávka včetně montáže

Zákazníkům doporučujeme si udělat základní přehled o produktech a ceně na webových stránkách. Poté by mohl následovat osobní kontakt – u zákazníka nebo např. v našem showroomu s aplikacemi produktů Krákorky v Červeném Kostelci spojený s návštěvou lomu. Při této schůzce mohou být plně naformulovány požadavky zákazníka a vypracována kompletní cenová a termínová nabídka. Pokud si zákazník přeje, firma zajistí vlastní dovoz materiálu na stavbu a montáž produktů z pískovce na stavbě našimi vlastními kameníky. Velmi doporučujeme uvedený postup.

Přizdívka fasády včetně obkladu ostění a překladů

Přizdívka fasády včetně obkladu ostění a překladů

Sendvičové vyzdívání s provětrávanou mezerou

Sendvičové vyzdívání s provětrávanou mezerou

Přírodní obklad formátovanými deskami tl. 1-2,5 cm kontaktně lepený k sádrokartonovému podkladu

Přírodní obklad formátovanými deskami tl. 1-2,5 cm kontaktně lepený k sádrokartonovému podkladu

Úskalí i přednosti výjimečného kamene

Kdo si myslí, že může zacházet se zdejším pískovcem jako s jakýmkoliv jiným, hluboce se mýlí. Vynikající vlastnosti, např. značná tvrdost, stejně jako nezvyklý způsob uložení, jeho užití na druhé straně limitují. Pokud se třeba zrovna těží vrstva silná 5 cm, masivní schody z ní zkrátka neuděláte. Stejně tak neopracujete tento pískovec klasickým způsobem. Buď s ním umíte zacházet a využijete jeho přednosti ku prospěchu věci, nebo dopadnete špatně. Zákazníci si občas přejí něco, co z Krákorky nejde. Taková přání firma lidem rozmlouvá. „Použití našeho kamene nesprávným způsobem je pro nás vlastně antireklama,“ vysvětluje ředitel Pavel Kudrnáč. A že lze naopak zdejší triasový pískovec použít s úspěchem, o tom svědčí příklady z nedalekého Červeného Kostelce. Všechny staré povaly na domech ve městě a okolí jsou desky z Krákorky. A když je při demontáži po 150 letech vyjmete, vypadají, jakoby byly vytěženy dnes.

Jedinečnost a charakter

Lom světlého pískovce

Světlé pískovce z lomu firmy Krákorka jsou jedinečnými stavebními materiály. Jedinečnost, na rozdíl od jiných pískovců, spočívá v přirozené odlučnosti jednotlivých vrstev - desek, kde každá z jednotlivých vrstev je „utvořena“ otiskem triasového mořského dna, tzv. přírodní vrstvou. Aby byla uchována tato jedinečnost, tak jsou pískovcové desky z Krákorky těženy a opracovávány ručně, starými kamenickými postupy. Řemeslná zručnost kameníků předávaná po staletí dotváří unikátnost pískovcového produktu, který byl proto vždy používán na nejprestižnějších stavbách minulosti i současné moderní architektury.

více informací

Technické údaje

Triasový pískovec z lomu Krákorka je velmi kvalitní stavební materiál, což dokazují i jeho ukazatele z výsledků atestů, například měrná hmotnost dosahuje 2480 kg/m3, pevnost v tlaku 91 MPa a nebo velmi nízká nasákavost 2,53 %. V každém odděleném pásu pískovce je vždy několik přírodních vrstev, postupně navrstvených na sobě v tloušťce od 1 do 25 centimetrů. Na základě výsledků provedených atestačních zkoušek světlé pískovce z lomu Krákorka vyhovují požadavkům harmonizovaných českých technických norem a předpisům.